Glentauchers-15-yo

Glentauchers 15 yo

Speyside, Skottland

Glentauchers 15YO är den tredje whiskyn i serien av spännande single malt från Ballantine’s. Med denna lansering kan nu svenskarna för första gången köpa en single malt-buteljering från Glentauchers, ett av de destillerier som utgör stommen i Ballantine’s.

Längre beskrivning

Glentauchers, som tillhör Chivas Brothers, är ett extraordinärt destilleri där all produktion fortfarande sköts manuellt och tjänar som ”skoldestilleri”. Detta innebär att all personal som skall arbeta med produktion inom koncernen arbetar på destilleriet under en period för att lära sig hantverket helt manuellt från grunden. Glentauchers är en unik whisky, lagrad i minst 15 år, som tar sin rättmätiga plats i den långa traditionen av fantastisk single malt från Speyside i nordöstra Skottland.

Land
Skottland
Region
Speyside
År
N/A
Typ
N/A
Stock
N/A
Förpackning
N/A
Artikelnr
EAN nr