Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur Pernod Ricard Sweden AB (”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder de tjänster som erbjuds där. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas alltid med största respekt för den personliga integriteten och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter i de villkor som beskrivs i denna Integritetspolicy, vilket inkluderar alla personuppgifter som du tillhandahåller oss via denna hemsida eller via en annan hemsida som länkar dig till denna Integritetspolicy, till exempel för att driva en kampanj eller tävling (“hemsidan”).

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och hur?

Med personuppgifter menas i denna Integritetspolicy varje upplysning som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som fysisk person.

Personuppgifter samlas enbart in för de ändamål som beskrivs i Punkt 3 nedan Du tillhandahåller dem till oss genom t.ex. formulär, hemsidans olika kontaktytor eller när du i använder funktioner eller tjänster som erbjuds via hemsidan och/eller sociala medier (”Digitala Media”). Beroende på syftet med insamlingen kommer typen och mängden av information att variera. Vi kan samla in och använda följande typer av personuppgifter:

Dessa personuppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla digitala tjänster till dig. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi ber om kan det hindra oss från att tillhandahålla vissa tjänster.

För att förstå hur du använder vår hemsida använder vi vissa analysverktyg samt vissa tredjepartstjänster (“Användarinformation”). Användarinformation kan visa vilka sidor du besökt hos oss eller innan du besökte vår sida, tiden du besökte dem, vilket innehåll du tittade på, vilket språk informationen var samt även innehålla viss demografisk information, t.ex. kring ålder, kön och intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning kan vi också använda olika verktyg för att rikta vår annonsering via sociala medier. Då behandlas uppgifter om din identitet, kontaktuppgifter och sociala medier (dvs. profil, demografi, beteendedata och intressen).

2. Hur och vilka analysverktyg använder vi?

Vi samlar in information via cookies, IP-adresser och loggfiler.

3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Enligt gällande lagstiftning kan vi endast behandla dina personuppgifter om vi har ett legitimt skäl till det, t.ex.:

Den information som vi behandlar används endast för de syften och ändamål som beskrevs för dig vid den tidpunkt då den samlades in eller här i denna integritetspolicy. Dessa syften kan inkludera:

Ibland är det vårt berättigade intresse. För det fall ditt samtycke behövs kommer vi, förutsatt att du har gett ditt samtycke, kombinera, uppdatera eller på annat sätt använda personuppgifterna insamlade via vår Digitala Media med data från utomstående register eller tredje parter. Exempelvis kan vi kombinera demografiska data eller enkätdata (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation, andra intressen o.s.v.) utan kopplingar till dina personuppgifter med personuppgifter insamlade från våra erbjudanden (så som vid kontoregistrering).

Dina personuppgifter lagras i vår globala konsumentdatabas, vilket gör det möjligt för oss att säkerställa att (i) dina personuppgifter förblir uppdaterade samt (ii) att dela dina personuppgifter inom Pernod Ricard-gruppen. För att undvika dubblering kan vi använda information om dina interaktioner med andra gruppbolag för att kontrollera dina personuppgifter och kompletterar dem med sådan ytterligare information du kan ha tillhandahållit.

I enlighet med tillämplig lagstiftning, kan detta ibland även innebära att vi kombinerar de personuppgifter som samlas in via våra digitala tjänster med anonymiserad data som vi får från tredje part. Till exempel kan vi kombinera rent demografisk information eller enkätinformation (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation och andra intressen) som inte är kopplade till någon personlig information om dig med personuppgifter som samlats in under kontoregistrering.

Vi kan också använda dina personuppgifter, den kombinerade informationen som hänvisas till ovan och/eller demografisk information för interna marknadsförings-, segmenterings eller analysändamål. Detta hjälper oss att ständigt förbättra och anpassa de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

4. Vad händer om du inte vill tillhandahålla oss dina personuppgifter?

Om du väljer att inte lämna ut några personuppgifter när det efterfrågas kan det hända att du inte har möjlighet att delta i vissa aktiviteter, eller att tjänsten som vi kan tillhandahållerbegränsas. Om du t.ex. vägrar att uppge din email-adress kommer du inte få vårt nyhetsbrev. Du behöver dock inte tillhandahålla några personuppgifter för att enbart surfa eller för att lära dig mer om oss eller våra produkter. I vilket fall kommer vi alltid att informera dig om vilka personuppgifter som behövs för att du ska kunna använda dig av en tjänst. 

5. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till och varför?

Vi kan, för ändamålen beskrivna i Punkt 3, dela dina personuppgifter med dotterbolag eller andra bolag i vilka vårt moderbolag Pernod Ricard S.A. har kontroll genom antingen direkt eller indirekt ägande (tillsammans ”Pernod Ricard-gruppen”).

Vi kan även dela dina personuppgifter med tredje parter, men enbart vid följande omständigheter:

6. Sänds dina personuppgifter till mottagare i andra länder och varför?

Vi verkar i en internationell miljö och dina personuppgifter kan komma att överföras till andra länder med andra nivåer av skydd för personuppgifter än Sverige. Dina personuppgifter kan också överföras mellan olika företag inom Pernod Ricard-gruppen som är baserade i olika länder. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att bibehålla säkerheten av personuppgifterna både vid överförandet och vid mottagandet genom att implementera de standardklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att lagra personuppgifterna som du har gett oss tillgång till så länge ditt konto är aktivt, vi har ett avtal med dig eller efter behov för att tillhandahålla dig tjänster du har begärt, eller för att besvara frågor eller för att lösa problem eller tillhandahålla förbättrade och nya tjänster. Vi kan också komma att behöva lagra dina personuppgifter i enlighet med våra interna bevaringsrutiner som krävs för att följa våra rättsliga åtaganden, för att tillvarata vår rätt i händelse av en tvist och för att fullfölja ett avtal.

Vi kan således lagra dina personuppgifter efter att du har slutat använda våra tjänster eller vår Digitala Media i enlighet med gällande preskriptionstider.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att dina personuppgifter insamlade från denna hemsida, inklusive känsliga personuppgifter behandlas med sekretess. Dessa åtgärder inkluderar bland annat: (i) att vi lagrar  dina personuppgifter i driftsmiljöer som endast är tillgänglig för auktoriserad personal och leverantörer; och, (ii) genom att vi verifierar  identiteten hos registrerade användare innan de får tillgång till de personuppgifterna vi behandlar. Vi har också rutiner på plats för att hantera eventuella dataskyddsincidenter. Vi kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om en misstänkt dataskyddsincident i de fall detta ska göras enligt lag.


9. Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi behandlar om dig?

10. Hur behandlar vi barns personuppgifter?

Vår hemsida är inte avsedd för användning av omyndiga (”Minderåriga”), så vi samlar inte medvetet personuppgifter från Minderåriga. Om vi får kännedom om att en Minderårig har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att radera sådana personuppgifter.

11. Hur kontaktar du oss eller den relevanta tillsynsmyndigheten?

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer avseende denna Integritetspolicy eller avseende våra rutiner kring insamling, vänligen kontakta oss skriftligen genom att skriva till Pernod Ricard Sweden AB med postadress S-117 97 Stockholm eller via email till:

Prne.Legal@pernod-ricard.com

Du informeras om att du även kan lämna ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten för det land där du befinner dig om du skulle vilja invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 12. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi kontrollerar regelbundet denna Integritetspolicy och vi kommer att publicera uppdateringar på den här hemsidan.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023