hero-image-stoneleigh hero-image-stoneleigh

Vin & Champagne - 28.11.2022

Stoneleigh – en hållbar vinproduktion

Biologisk mångfald är alltid i fokus på Stoneleighs vingårdar. I praktiken innebär det att man gör allt man kan för att skydda och förvalta sina marker och vatten. Det kan handla om att plantera inhemska träd och buskar, återställa våtmarker, säkerställa att bin och andra viktiga insekter och fåglar får föda samt att noggrant följa hur markerna och vattnet mår. För att naturen är det viktigaste vi har!

Stoneleighs hållbarhetsinitiativ

Stoneleighs hållbarhetsarbete är uppdelat på två områden – naturen och dess resurser samt djurlivet och vad det ger tillbaka. Här har man valt att fokusera särskilt på följande initiativ:

  • Återställa över 10 hektar våtmarker – ”Kaituna wetlands” – för att bibehålla områdets naturliga förutsättningar. Ett område som erkänts av de lokala myndigheterna som ett av Marlboroughs viktigaste naturområden.
  • Säkerställa ett kontinuerligt arbete med den biologiska mångfalden på 24 hektar land som inte är vingårdar.
  • Genom flera pågående projekt återskapa mer än 8 hektar land med en naturlig mångfald av djur och växter.
  • Se till att beståndet av den lokala Tui-fågeln ökar och att den får hjälp att bli ett naturligt inslag i stadsmiljön igen
  • Värna om och säkerställa att den lokala falken får fortsätta leva skyddat och vaka över vingårdarna.
  • Lägga stor vikt vid att bevara en stark bipopulation i området för att gynna en naturlig pollinering och livlig flora.

Utöver detta arbetar man på Stoneleigh med flera andra mindre projekt som syftar till att behålla och stärka områdets biologiska mångfald. I arbetet har man ett stort nätverk med många samarbetspartners, alla med ett gemensamt intresse att ta tillvara på miljön och samtidigt stärka den Nya Zeeländska vinnäringen. Så att vi kan få avnjuta smakrika viner från Stoneleigh en lång tid framöver.