ansvar-hållbarhet-pernod-ricard ansvar-hållbarhet-pernod-ricard

Om oss

Hållbarhet och ansvar

terroir-ansvar terroir-ansvar

Vårt åtagande och ansvar

Pernod Ricard inledde sitt miljöarbete redan på 1960-talet och utsågs nyligen till ett av FN:s Global Compact LEAD-företag, som det enda vin- och spritföretaget på den prestigefulla listan där endast 34 bolag ingår. Som en fortsättning på det framgångsrika hållbarhetsarbetet presenterades i 2019 åtta nya åtaganden för hållbarhet, som sträcker sig fram till år 2030. De delas in i fyra områden: Värna om ursprung och terroir, Värdesätta människor, Producera cirkulärt och Hållbart värdskap.

ansvar-pernod-ricard ansvar-pernod-ricard

Värna om ursprung och terroir

Varenda en av Pernod Ricards produkter hämtar sin unika karaktär ur sitt ursprung, sin så kallade terroir. När vi pratar om att värna om våra produkters terroir inkluderar det även dess biologiska mångfald och att rusta för kommande klimatförändringar och andra utmaningar. För Pernod Ricard är det viktigt att säkerställa råvarornas kvalité både på kort och lång sikt.

värdskap-ansvar värdskap-ansvar

Värdesätta människor

Vårt värdeord convivialité handlar om gemenskap och respekt för alla människor. På Pernod Ricard är det viktigt med mångfald, rättvisa och lika förutsättningar, oavsett vart på distributionskedjan man befinner sig. Vi värdesätter våra medarbetare och ser jämlikhet och ett inkluderande ledarskap som två självklarheter.

produktion-s-and-r produktion-s-and-r

Producera cirkulärt

Vår värld består av ändliga resurser som befinner sig under enorm press. Vi står inför stora klimatförändringar och vi måste göra allt vi kan för att bevara naturresurser. Vi åtar oss därför att minska vårt avfall och avtryck genom att producera och distribuera produkter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. En cirkulär produktion.

OriginalSizeJPEG-MicrosoftTeams-image_(2)[1] OriginalSizeJPEG-MicrosoftTeams-image_(2)[1]

Ansvarsfull konsumtion

Som “Créateurs de convivialité” vill vi skapa sociala interaktioner och stunder av välbefinnande som delas med andra. Vi vill säkerställa att våra varumärken avnjuts ansvarsfullt samt förebygga och minska skadligt alkoholbruk. I linje med Världshälsoorganisationens mål att minska skadligt drickande globalt med 10% till 2025 riktar sig våra initiativ till anställda, konsumenter, specifika målgrupper men även till hela samhället.